Näin purkutyöt toteutetaan vaihe vaiheelta

Purettavat kohteet ovat hyvin erilaisia, joten jokaisen projektin työnkulku suunnitellaan aina erikseen. Tässä blogitekstissä on esitelty ne vaiheet, jotka jokaiseen purkuprojektiin lähtökohtaisesti sisältyy.

Suomen Erikoissaneeraus toteuttaa purkutöitä, kuten asbestipurkua, koko Suomen alueella. Asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet, kunnat ja taloyhtiöt sekä yksityiset kuluttajat. Purkuprojektien kesto voi vaihdella muutamista päivistä jopa yli vuoteen, riippuen kohteen koosta, purettavasta materiaalista ja muista tekijöistä.

Nosto purkutyö

Näin projekti yleensä etenee

 1. Haitta-ainekartoitus: Rakennuttaja teettää kaikki vaadittavat kartoitukset ja tutkimukset etukäteen. Purkamisen yhteydessä voi vielä ilmetä muita ongelmia, jolloin kartoitusta täydennetään. Haitta-aineseurantaa ja -kartoitusta tehdään koko purkutyön ajan.

 2. Työtavan valinta: Jos kartoituksessa löytyy haitta-aineita, kuten asbestia tai hometta, valitaan purkutyöhön sopiva työtapa.

 3. Luvat ja muut asiakirjat: Ennen purkutyön aloitusta varmistetaan, että rakennuttaja on hakenut rakennusluvan ja että se on hyväksytty. Samalla varmistetaan muut viranomaisasiakirjat.

 4. Työmaan tarkistus: Kun lupa-asiat ovat kunnossa, menemme paikan päälle tarkistamaan tilat. Merkitsemme purettavat rakenteet ja purkurajat, mikäli vain osa rakenteista puretaan.

 5. Irtaimiston poisto: Poistamme työmaalta irtaimiston ja siirrämme/suojaamme tilaajan omaisuuden.

 6. Purkualueen suojaus: Seuraavaksi tehdään purkutyöalueen suojaus ja järjestetään kohteen vaatimusten mukainen pölynhallinta. Näin suojellaan työntekijöitä ja työmaan ulkopuolisia tiloja pölyltä ja muilta hiukkasilta.

 7. Tekniikan tarkastus: Mikäli kohteessa on sähköjä, vesiputkia tai esimerkiksi kaasuputkia, alan ammattilaiset käyvät varmistamassa, että ne tehdään vaarattomiksi ennen purkutyön aloittamista.

 8. Riskien arviointi: Työkohteissa tehdään tilaajan kanssa purkutyö riskien arviointi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sortumisriskiä, putoamisriskiä, työmaaliikennettä ym. Samalla varmistetaan, että työntekijöillä on tarvittavat suojavarusteet, kuten kypärät, heijastavat työvaatteet, putoamissuojaus ja sammutuskalusto ym. kyseiseen työhön. Tämä on tärkeää, sillä jokainen kohde on jollain tapaa erilainen.

 9. Tekijöiden perehdytys: Työntekijät perehdytetään työnjohtajan/tilaajan toimesta kohteeseen. Samalla käydään läpi turvallisuusasiat, kuten pelastussuunnitelma ja mahdolliset riskit.

 10. Purkutyön toteutus: Varsinaisen urakan toteutus.

 11. Laadunvarmistus: Työn jälkeen tehdään työmaan laadunvarmistus yhdessä tilaajan kanssa. Katselmuksessa varmistetaan, että kaikki on tehty, kuten on sovittu. Haitta-ainetöistä tehdään tarvittavat mittaukset ja dokumentoinnit, jonka jälkeen kohde luovutetaan tilaajalle.

Ota yhteyttä purkutöiden osaajaan

Mikäli etsit purkutöille sertifioitua ja kokenutta tekijää, ota yhteyttä Suomen Erikoissaneeraukseen. Toimimme Tampereelta käsin ympäri Suomea. Toteutamme purkutyöt niin pieniin kuin erittäin suuriinkin kohteisiin.
Tutustu palveluumme tarkemmin täällä.