Mitä asbesti on ja miksi sitä on syytä varoa

Asbesti on yleisnimitys joukolle terveydelle haitallisia kuitumineraaleja. Asbesti on ohutta ja kestävää kuitua, joka hengitysteihin päästessään aiheuttaa terveysvaaran. Asbesti oli vuosina 1920–1990, ennen kuin sen haitat ymmärrettiin, suosittu rakennusmateriaali ja muiden materiaalien sidosaine muun muassa hyvien palonesto-ominaisuuksiensa vuoksi. Asbestin käyttö kiellettiin v. 1994.

Milloin asbesti muuttuu vaaralliseksi?

Normaalissa käytössä ehjät ja hyväkuntoiset asbestimateriaalit eivät aiheuta vaaraa terveydelle. Sen sijaan rikkoontuneet materiaalit saattavat päästää vaarallista asbestipölyä sisäilmaan. Materiaalia rikkoontuu myös esimerkiksi rakenteita purkaessa. Siitä syystä purettavat materiaalit, joissa mahdollisesti on käytetty asbestia, täytyy jättää ammattilaiselle.

Käytännössä 1920 – 90-luvuilla rakennetuista taloista asbestia löytyy melkein aina. Etenkin 1960 – 70-luvun vaihteessa asbestia käytettiin paljon esimerkiksi putkien lämmöneristysmassoissa, seinä- ja kattolevyissä, lattialaatoissa ja tasoitteissa.

Asbestipöly on niin hienoa, että on mahdotonta havaita paljain silmin, jos sitä leijuu ilmassa. Toisin kuin luullaan, pöly ei myöskään ärsytä hengitysteitä. Pidempiaikaisen asbestin hengitysaltistus aiheuttaa keuhkosyöpää, asbestoosia, mesotelioomaa eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää ja keuhkopussin sairauksia.

Asbestia on käytetty muun muassa

  • katolla ja seinissä asbestisementtilevyinä
  • pintarakenteissa, ruiskutettuna pinnoitteena akustiikan parantamiseen tai palonsuojaksi
  • palosuojana puhtaina asbestilevyinä ja pinnoitemassoissa
  • putkistoissa asbestipahvina, asbestinauhana ja eristysmassana
  • kattiloissa eristysmassana
  • sähkölaitteissa, mm. mittaritaulujen taustalevyissä
  • kaakeliuunien muuraussementeissä ja liitossaumoissa
  • lattialistoissa ja -laatoissa muovin lisäaineena
  • kaakeleiden, laattojen ja listojen kiinnitys- ja saumausmassoissa
  • liimoissa ja maaleissa.
asbestipurku

Asbestin purku- ja korjaustyöt kuuluvat ammattilaisille

Asbestipurkutyön saa tehdä vain urakoitsija tai henkilö, jolla on asbestipurkutyölupa sekä asbestin käsittelyyn pätevyyden hankkineet yritykset. Tällainen yritys on esimerkiksi Suomen erikoissaneeraus Oy. Kun teemme rakenteiden korjaustöitä, eristämme ja alipaineistamme säännösten mukaisesti korjattavan alueen korjaustöiden ajaksi. Kun korjaustyöt ovat valmiit, siivoamme huolellisesti.

Ennen purku- tai korjaustöitä selvitämme tarkkaan asbestin sijainnin ja määrän rakenteissa. Rakennusmateriaaleissa käytetyn asbestin tunnistaminen on ammattilaisen tehtävä. Jotta kiinteistöä voidaan huoltaa ja ylläpitää riskittömästi, on perusteltua kartoittaa asbesti. Vaikka rakennuksen korjaus ei olisikaan ajankohtaista, on kaikille turvallisempaa tietää tarkka asbestitilanne. Erityisesti asukkaiden on aina oltava tietoisia rakennusmateriaaleissa käytetystä asbestista ja asbestiin liittyvistä toimintaohjeista.

Lisäksi rakennuttajan on huolehdittava, että asbestikartoitus tehdään kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten korjausurakoiden yhteydessä. Asbestikartoitettavia korjauskohteita ovat esimerkiksi kylpyhuoneet ja keittiöt, linjasaneeraukset sekä julkisivut ja parvekkeet.

Suomen Erikoissaneeraus palvelee ympäri Suomen

Suomen Erikoissaneerauksella on aluehallintoviraston myöntämä asbestipurkutyövaltuutus. Meidät löydät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämästä asbestipurkutyöluparekisteristä.

Seuraamme työntekijöidemme terveyttä ja asbestialtistumista säännöllisillä terveystarkastuksilla sekä seurantamittauksilla. Kaikilla asbestipurkua tekevillä työntekijöillämme on soveltuva asbestipurkutyökoulutus ja jokainen heistä löytyy rekisteröityinä asbestipurkutyöhön pätevien rekisteristä.

Toimimme pääsääntöisesti Pirkanmaan alueella, mutta tulemme tarvittaessa myös muualle Suomeen. Asbestipurku Suomen Erikoissaneerauksessa hoidetaan aina ajantasaista lainsäädäntöä noudattaen.

Lue lisää asbestin purkupalvelustamme tai ota yhteyttä: info@suomenerikoissaneeraus.fi